Článek I. Soutěž

Soutěž podnikatelských záměrů “Vodafone Nápad roku 2024” organizuje společnost Podpora rozvoje podnikání s.r.o. Posláním soutěže je podpora inovativních podnikatelských projektů.

Harmonogram včetně uzávěrky přihlášek do soutěže je vždy v době soutěže na webu soutěže. Přihláška a další potřebné dokumenty k zpracování projektu jsou rovněž vždy v aktuální podobě k dispozici na našich webových stránkách www.napadroku.cz .

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční dle harmonogramu na místě, které organizátoři soutěže určí na stránkách soutěže. Na vyhlášení budou předány věcné ceny. Na vyhlášení budou rovněž pozváni autoři jednotlivých projektů. Výsledky budou k dispozici také na internetových stránkách soutěže.

Článek II. Soutěžící

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, OSVČ nebo právnická osoba, včetně zahraničních osob, která souhlasí s podmínkami soutěže uvedenými v přihlášce dostupné na webu soutěže. Každý zájemce o účast v soutěži musí vyplnit přihlášku a odevzdat ji v řádném termínu, tzn. do data uveřejněného v harmonogramu.

Každý zájemce o účast v soutěži obdrží po odeslání registračních údajů a jejich zpracování organizátorem soutěže potvrzující e-mail o doručení.

Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i skupiny s podnikavým duchem a dobrými nápady. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy nebo projekt pro investory, který dosud nebyl realizován, nebo v době zaslání přihlášky ještě neuplynuly 2 roky od jeho uvedení na trh.

Článek III. Odborná porota, hodnocení projektů

Výběr semifinálových projektů TOP 30 ze všech došlých projektů je proveden na základě hodnocení tříčlenné odborné hodnotící komise.

Projekty TOP 30 následně hodnotí odborná porota zveřejněná vždy v aktuálním složení na webu soutěže.

Projekty jsou hodnoceny podle těchto kritérií:

  • Proveditelnost projektu 35%
  • Potenciál dalšího růstu 15%
  • Originalita projektu 20%
  • Kvalita zpracování projektu 30%
  • Osoba podnikatele – hodnocení proběhne ve finálovém kole
  • Organizace způsobu hodnocení je plně v kompetenci poroty. Porota si může vyžádat osobní prezentaci a diskusi s předkladateli.

Článek IV. Ceny

Ceny budou výhercům přiděleny podle jejich výsledného pořadí. Na výhru nelze uplatnit právní nárok či se domáhat změny výsledků soudní cestou. Porota si vyhrazuje právo nepřidělit všechny ceny. Porota je jediným kompetentním posuzovatelem všech projektů a pouze na základě jejího hodnocení jsou uděleny všechny ceny, proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat.

Článek V. Investor

V případě zájmu soutěžících bude projekt následně představen jednotlivým investorům. Rozsah a forma případné spolupráce závisí na dohodě mezi soutěžícím a investorem. Mohou být financovány i projekty, které nepostoupí do finále.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže i jednotlivých cen. Organizátor se bude snažit zodpovědět všechny dotazy v případě nejasností. Veškeré otázky těmito podmínkami neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností organizátorem.