Při sestavování podnikatelského plánu nezapomeňte na žádný důležitý aspekt, můžete si odpovědět na 61 základních otázek. Ke stažení zde. K nastavení business modelu, můžete použít Business Model Canvas, ke stažení zde.

Ideální verze podnikatelského plánu neexistuje

Definovat pojem podnikatelský plán je možné více způsoby a z více úhlů pohledu. Každý hledá v podnikatelském plánu něco jiného a má i jiné nároky na jeho formu a obsah. Neexistuje recept na ideální podnikatelský plán.

Podnikatelský plán je psaný dokument popisující podnikatelskou činnost a představuje pohled na podnikání. Obraz podniku by měl být zaznamenán ve shodě se skutečností a neměl by se, ať už záměrně či nevědomě, od skutečnosti lišit.

Vytvořte si poradní dokument

Primárním cílem podnikatelských plánů je vytvoření opory, která pomůže při realizací podnikatelské myšlenky. Podnikatelský plán je návod a zaznamenává všechny myšlenky a nápady jeho tvůrce. Plánování pomáhá k lepšímu uvědomění si reality, uspořádání myšlenek, nalezení problémů a určení cílů a synchronizuje kroky k dosažení vize podniku. Podnikatelský plán je prostředkem nikoliv cílem. Pomáhá zamyslet se důkladně nad realizací myšlenky.

S kůží na trh

V dalším kole vzbuzuje zájem u externích subjektů. Dobrý podnikatelský plán pomáhá získat finanční prostředky, zajistit strategické aliance, přilákat klíčové zaměstnance, a zvýšit sebevědomí. Podnikatelský plán prodává firmu do světa a získává tím zpětnou vazbu. V tomto případě je již možné stylizovat podnikatelský plán pro potřeby jednotlivých zájemců.

Aktualizace, aktualizace, aktualizace

Změny na trhu, nové trendy nebo úprava strategie jsou přirozenou součástí každého podnikání. Podnikatelský plán není neměnný, ale živoucí dokument. Neustálou aktualizací se přizpůsobuje průběžnému vývoji, novým příležitostem a problémům.

Vývoj nelze odhadnout

Vývoj na trhu se nedá ideálně předpovědět a neočekávané změny se dotýkají všech jeho účastníků. Podnikatelský plán je domněnka o vývoji a velmi často se tato předpověď později od reality liší. Z tohoto důvodu se v podnikatelském plánu dělají scénáře možných výsledků. Kromě základního scénáře se zohledňuje i vývoj, který je pod nebo naopak nad očekáváním.

Tipy

 • Podnikatelský plán je pro Vás
 • Pište jej, jak to sami cítíte
 • Odlište se od ostatních, zaujměte originalitou
 • Plán se liší podle odvětví, nemá pevnou strukturu
 • Nejde o vědu, postačí selský rozum a kupecké počty
 • Přemýšlejte, najděte nové možnosti
 • Soustřeďte se na důležité
 • Zaměřte se na potencionální vývoj podniku
 • Zaměřte se na finance
 • Zkontrolujte bezchybnost podnikatelského plánu (pravopis, počty, forma)
 • Pro podnikání je stěžejní tým a realizace, více než samotný nápad
 • Podnikatelský plán zpracovaný v angličtině pootvírá dveře na zahraniční trhy
 • Nepsat plán v pořadí, v jakém bude prezentován (např. ex. summary psát naposled)
 • Dobrý podnikatelský plán je praktický. Měl by být jednoduchý, specifický (konkrétní a měřitelný), realistický a kompletní.
 • Plán představuje hodnoty, cíle, strategie a detailní implementaci

Doporučená struktura

 • Titulní strana
 • Executive summary
 • Popis společnosti
 • Produkt/služba
 • Analýza trhu
 • Strategie a implementace
 • Tým
 • Finanční analýza
 • Přílohy

Více detailů najdete v článku Struktura podnikatelského plánu.