Přinášíme Vám ve spolupráci s Advokátní kanceláří KF Legal seriál právních tipů a rad, které souvisí se změnami v rámci Nového občanského zákoníku.

Právní rady a tipy – 1. díl

Společnost s ručením omezeným nyní stojí jen 1,- Kč.

Časy, kdy společnost s ručením omezeným byla společností, kterou si nemůže dovolit každý, jsou pryč. Společnost s ručením omezeným lze od 01.01.2014, kdy nabyl účinnosti zákon o obchodních korporací lze nově založit s vkladem, který bude činit pouze 1,- Kč. Jedná se o minimální vklad každého společníka. Původně přitom byla výše základního kapitálu alespoň 200.000,- Kč.

V případě, že se tedy bude jednat o společnost jednočlennou, je vkladem 1,- Kč. Pokud bude společníků více, pak musí každý z nich vložit minimálně 1,- Kč. Celkový vklad tedy bude násobkem 1,- Kč a počtu společníků. Ale takováto suma je vskutku minimální. Pokud společenská smlouva určí minimální výši vkladu vyšší než 1,- Kč, bude platit vyšší hodnota určená ve společenské smlouvě. A s ohledem na posilující funkci smlouvy, která se má rovnat síle zákona, a to díky přijetí Nového občanského zákoníku, je proto třeba pečlivě číst veškerá ustanovení těchto smluv.