Jak to v České republice vypadá s aktuálním stavem jedné z nejzákladnějších skupin finančních podporovatelů startupů, tedy business angels? Tuto otázku si položil Martin Kešner, zakladatel Nápadu roku a vyzpovídal jich několik desítek s agregovanými prostředky na investice ve výši 661 milionů korun.

Pro startupisty je nejdůležitější rozumět tomu, co konkrétně chtějí business angels o jejich podnikání vědět. Překvapivě – celá třetina nepovažuje za důležitý zpracovaný podnikatelský plán a další čtvrtině stačí jen stručný souhrn. Jinak investory, obdobně jako i venture kapitálové fondy, nejvíce zajímá:

  1. Osoba podnikatele, případně fungování týmu (závazek, odhodlání, uvažování, měřitelné výsledky)
  2. Nastavení byznys modelu (proveditelnost, replikovatelnost do zahraničí, návratnost)
  3. Inovativnost produktu nebo služby (jestli je mezera na trhu a zda řeší reálnou potřebu zákazníků)
  4. Finanční čísla a další ukazatele

Na rozdíl od venture kapitálových fondů je v případě business angels proces rozhodování o investici rychlejší. V průměru trvá 12 týdnů, polovina startupů to zvládne jen do osmi. Během této doby v průměru dojde mezi žadatelem o investici a investorem k 6,3 schůzkám. Lhát o svém byznysu se přitom nemusí vyplatit – dvě třetiny investorů zpracovává právní, účetní nebo finanční audit a polovina kontroluje a ověřuje poskytnuté podklady. Jen jeden z deseti investorů neprovádí ani audit, ani due dilligence a rozhoduje se na základě osobních schůzek.

Když už se business angels rozhodnou investovat, v polovině případů jde o odvětví související s IT a technologiemi – kde je nejvíc láká IT obecně, internet a oblast e-commerce. Celkově se pětina investic týká odvětví služeb, výraznější zastoupení zaznamenává ještě výroba, zdravotnictví a média a komunikace.

Samotné provedení přesunu peněz ve většině případů nenastává hned – 77 procent investorů poskytlo prostředky podnikateli ve více splátkách, dle nastaveních milníků spolupráce. Zároveň se většina investorů dohodla s podnikateli, na jaký konkrétní účel budou prostředky použity. Pozitivní zprávou je, že polovina investorů nenastavuje horní hranici investice a v případě potřeby jsou ochotni ji přehodnotit.

Protože téměř všichni investoři poskytují projektům peníze za účelem zisku, důležitým tématem je již při dohadování investic exit. I když třetina nemá žádnou preferovanou variantu, další třetina dává přednost prodeji strategickému partnerovi. Desetina investuje s cílem podíl si držet dlouhodobě a jen každý třicátý investor by preferoval prodej podílu managementu.

Kdo vůbec business angels jsou a kolik investují Statistiky průzkumu nepřekvapí – v drtivé většině jde o muže s průměrným věkem 37,5 roku, vysokoškolským vzděláním a působením v Praze případně Jihomoravském kraji. Stálé zaměstnání má přitom necelá polovina z nich, stejný poměr také pochází z oboru IT a technologii. Dalšími nejčastějšími jsou finance, telekomunikace a reality.

V průměru mají business angels disponibilní finance na investice ve výši 25,4 milionu korun. Tato částka je ale výrazně ovlivněna skupinou s vyššími prostředky, medián je proto na úrovni 8,8 milionu. Navíc, v zájmu diverzifikování rizika do startupů investují jen přibližně šestinu – a v průměru si vybírají 4 projekty spíš v ranních fázích vývoje.

Průměrná výše investice do startupu je proto na úrovni 2,3 milionu, přičemž nejnižší částky se pohybují v stovkách tisíc korun a nejvyšší kolem osmi milionů. Samotní podnikatelé by však chtěli víc – v průměru požadují tři miliony, a i podílově mají mnohem vyšší zájem o miliónové částky.

I když je prostředků na trhu relativně hodně, silná je i konkurence, která se k nim snaží dostat. Statistiky však z pohledu startupů vycházejí pozitivněji než případě venture kapitálových fondů – business angels v průměru zainvestují každý 12 startup, který jich osloví. Nicméně, u dvou pětin předložených projektů byla míra úspěšnosti získání investice nižší než 3 procenta.

Samotní zájemci o investici mají situaci ztíženou tím, že až 45 procent business angels se veřejně nijakým způsobem neprezentuje. Polovina nemá webové stránky, což stěžuje jejich hledání. Nejčastěji se tak se zájemci o investici přicházejí do kontaktu přes osobní kontakty (více než dvě třetiny), sdílení informací nebo příležitosti s ostatními investory. Až čtyři pětiny andělů totiž spolupracuje s dalšími investory.

Aby mohl startup business angels oslovit správně a připravit si dobrý pitch, je potřebné také vědět, proč se investování vůbec věnují. Do velké míry jsou to finanční důvody – očekávání vyšších výnosů než v případě klasických investicí do cenných papírů nebo nemovitosti. Důležité je také ego – motivuje je nový druh osobní nebo společenské výzvy či uplatnění profesních zkušeností.

Sečteno, podtrženo: Průměrný byznys anděl investuje do čtyř startupů, přičemž do každého z nich investuje 2,3 milionu a při rozhodování ho nejvíc zajímá osoba podnikatele nebo fungování týmu. Nejčastěji investuje do odvětví IT a technologie, což je způsobeno jejich profesním působením, ale pravděpodobně i vírou, že tato oblast přinese největší výnosy.