Jak se financují české startupy – Nápad roku

Jak se financují české startupy

#investice #napadroku2018 #startup

Za jedenáct ročníků se do nejstarší startupové soutěže v České republice přihlásilo téměř 1700 projektů. Vhled do fungování těch nejlepších, finalistů Vodafone Nápadu roku, tak nabízí zajímavé statistiky o jejich financování. V rámci dotazníku byli dotazovaní finalisté posledních pěti ročníků, přičemž dohromady si hodnotu svých firem cení na 457,2 milionů korun.

A to i když více než čtvrtina z nich (28,8 procenta) už ve svém projektu nepokračuje. Nejčastějším důvodem ukončení působení přitom byly finance a s nimi související oblasti. Přesná třetina narazila na nedostatek kapitálu, pětina na nefunkční byznys model a každý osmý musel skončit kvůli špatnému finančnímu plánu.

picture

To se projevuje i na datech o náročnosti získávání kapitálu. Pětina oslovených startupů ho dokázala získat bez problémů a 40 procent jen s menším úsilím, naopak pro třetinu bylo získání externího financování spíš anebo velmi komplikované.

picture

Dostatek kapitálu na rozvoj přitom měly tři čtvrtiny startupů a zbylá čtvrtina by ho potřebovala více. Proto by podle svých zakladatelů s více kapitálem dokázalo růst přibližně 46 procent z nich.

picture

V první fázi svého podnikání se ve většině případů startupy spoléhají na vlastní úspory a v mezinárodním kontextu se v menší míře obracejí na skupinu takzvaných FFF – friends, family and fools (přátelé, rodina a blázni). Vlastní zdroje však s rozvíjejícím se byznysem často nestačí, v dalších fázích nejčastěji získávají pomoc business angelů a také investorů nebo firem.

picture

Proto nepřekvapí, že do přibližně poloviny z dotazovaných projektů investor vstoupil a další třetina ho hledá, uvažuje nad tím nebo se už nachází ve fázi jednání. Jen každý šestý startup se na investory vůbec neobrací. Ne však na dlouho – další hledání investora plánují v podstatě všichni, což ale vychází i ze samotné podstaty fungování startupů.

picture

Při hledání znalostí se startupisté v mnohem větší míře spoléhají spíše na sebe – vlastní zkušenosti nebo sebevzdělávání. Lidé z akcelerátorů či inkubátorů a další mentoři nebo odborníci jsou méně častým primárním zdrojem informací. Při celkovém výčtu zdrojů se však ukazuje, že zkušenosti jiných lidí nepodceňují.

picture

Data tak všeobecně poukazují na rozumné financování startupů v České republice. Dobré projekty většinou problém s hledáním kapitálu nemají, a proto nadále pokračují ve své snaze přinést na trh originální produkty nebo služby. Pozitivní zprávou také je, že se startupisté spoléhají na získávání informací z několika zdrojů.