Za jedenáct ročníků se do nejstarší startupové soutěže v České republice přihlásilo téměř 1700 projektů. Vhled do fungování těch nejlepších, finalistů Vodafone Nápadu roku, tak nabízí zajímavé statistiky o jejich financování. V rámci dotazníku byli dotazovaní finalisté posledních pěti ročníků, přičemž dohromady si hodnotu svých firem cení na 457,2 milionů korun.

A to i když více než čtvrtina z nich (28,8 procenta) už ve svém projektu nepokračuje. Nejčastějším důvodem ukončení působení přitom byly finance a s nimi související oblasti. Přesná třetina narazila na nedostatek kapitálu, pětina na nefunkční byznys model a každý osmý musel skončit kvůli špatnému finančnímu plánu.

To se projevuje i na datech o náročnosti získávání kapitálu. Pětina oslovených startupů ho dokázala získat bez problémů a 40 procent jen s menším úsilím, naopak pro třetinu bylo získání externího financování spíš anebo velmi komplikované.

Dostatek kapitálu na rozvoj přitom měly tři čtvrtiny startupů a zbylá čtvrtina by ho potřebovala více. Proto by podle svých zakladatelů s více kapitálem dokázalo růst přibližně 46 procent z nich.

V první fázi svého podnikání se ve většině případů startupy spoléhají na vlastní úspory a v mezinárodním kontextu se v menší míře obracejí na skupinu takzvaných FFF – friends, family and fools (přátelé, rodina a blázni). Vlastní zdroje však s rozvíjejícím se byznysem často nestačí, v dalších fázích nejčastěji získávají pomoc business angelů a také investorů nebo firem.

Proto nepřekvapí, že do přibližně poloviny z dotazovaných projektů investor vstoupil a další třetina ho hledá, uvažuje nad tím nebo se už nachází ve fázi jednání. Jen každý šestý startup se na investory vůbec neobrací. Ne však na dlouho – další hledání investora plánují v podstatě všichni, což ale vychází i ze samotné podstaty fungování startupů.

Při hledání znalostí se startupisté v mnohem větší míře spoléhají spíše na sebe – vlastní zkušenosti nebo sebevzdělávání. Lidé z akcelerátorů či inkubátorů a další mentoři nebo odborníci jsou méně častým primárním zdrojem informací. Při celkovém výčtu zdrojů se však ukazuje, že zkušenosti jiných lidí nepodceňují.

Data tak všeobecně poukazují na rozumné financování startupů v České republice. Dobré projekty většinou problém s hledáním kapitálu nemají, a proto nadále pokračují ve své snaze přinést na trh originální produkty nebo služby. Pozitivní zprávou také je, že se startupisté spoléhají na získávání informací z několika zdrojů.