Jak prezentovat před investorem

Tato sekce je připravena ve spolupráci s Mgr. Marcelou Janíčkovou, specialistkou inovativních komunikačních technik a garantkou projektu Elevator Speech.

 

DESATERO ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE

1. Vím, čeho chci prezentací dosáhnout

Začínejte přípravu své prezentace myšlenkou na „konec“ – čeho chcete dosáhnout, k čemu chcete posluchače dovést a s čím mají odejít? Důležité je nejenom co posluchačům řeknete, ale především proč prezentujete a čeho chcete svou prezentací dosáhnout. Otázka „co je cílem“ na začátku přípravy na prezentaci ovlivní obsah vaší prezentace a zároveň vám usnadní výběr podstatných informací a argumentů.

2. Znám své posluchače a jejich očekávání

K osobnosti prezentujícího se váže forma prezentace, která má rozhodující podíl na jejím celkovém vyznění. Nelze však tvrdit, že určitá osobnost je stoprocentní zárukou úspěchu. Vždy se vyplatí získat si o posluchačích co nejvíce konkrétních informací (kolik jich bude, z jaké oblasti, profese, apod.) Pokud víte, kdo jsou vaši posluchači, bude se vám při prezentaci lépe argumentovat, a také váš neverbální projev bude mnohem jistější a přesvědčivější.

3. Své sdělení strukturuji a podpořím argumenty 

Výběr hlavních bodů svého sdělení poměřujte cílem prezentace – zda to, co posluchačům říkáte, vás přibližuje k tomuto cíli. Na místo klasické struktury (úvod, stať a závěr) zkuste použít jiný model .
Pro přesvědčovací prezentaci se hodí  například pyramidový princip SCQA Barbary Minto (Situation – Complication – Question – Answer). Snažte se mluvit přehledně, jasně a v jednoduchých větách. Každopádně je nezbytné zakončit prezentaci akčně
a motivačně.

4. Na úvodu a první dojmu záleží

Zahájení prezentace spolu se závěrem patří k nejdůležitějším částem prezentace.
V úvodu si posluchači na základě vašeho způsobu vystupování, oblečení a dalších zdánlivých maličkostí vytvářejí první dojem.  Navíc si můžete během prvních vteřin zajistit zájem a otevřít prostor pro další komunikaci. Pro prvotní vzbuzení zájmu formou Elevator Speech můžete využít strukturu „Message Map“ 

5. Připravím si pomůcky a umím pracovat s nimi pracovat

Chcete-li, aby posluchači snadněji vnímali vaše sdělení a zapamatovali si jej, doplňte váš výklad názornými vizuálními a technickými pomůckami – obrázky, grafy fotkami, modely apod. I když
při svých prezentacích použijete pomůcky, nezapomínejte, že nejdůležitějším prvkem prezentace stále zůstáváte vy jako řečník.  

6. Vytvořím si katastrofický scénář prezentace

Vždy se může něco pokazit. Připravte si proto alternativní variantu – video místo snímků
v PowerPointu, flip-chart místo projektoru, otázky k rozproudění diskuse místo monotónního výkladu. Příprava katastrofického scénáře s sebou přináší práci navíc. V nouzi však oceníte, že místo stírání studeného potu a horečného zachraňování situace, se můžete věnovat probíranému tématu
a v posluchačích zanecháte dojem profesionála.

7. Jsem oblečen o stupínek lépe než moji posluchači

Oblečení je důležitou součástí neverbální komunikace, a navíc vám může v určitých okamžicích dobře vybraný oděv usnadnit komunikaci s posluchači. Proto je důležité zvážit také to, při jaké příležitosti
a před jakým publikem prezentujete. Pokud nedokážete odhadnout, jak přijdou posluchači oblečeni, volte spíše formálnější byznys oblečení (tedy ne džíny a triko s nápisem, ale spíše tmavší kalhoty s páskem a například tričko s límečkem nebo košili).Vezmete-li si sako, budete vždy působit seriózněji, pro přátelsky laděné prezentace je možné si sako v odložit a prezentovat pouze v košili.

8. Na prezentaci a posluchače se snažím těšit

Většina z nás vnímá prezentaci jako nutné zlo „či daň" své profese. Jen málokdo skutečně rád vystupuje na veřejnosti. Obvykle pociťujeme strach a obavy, jak to všechno dopadne. Přemýšlíme
o sobě (jak budu působit a vypadat?), o svém sdělení (o čem budu mluvit?) a nakonec  o posluchačích (kdo tam vlastně bude?). Zkuste toto pořadí obrátit a věnujte se nejprve svým posluchačům a ptejte se sami sebe, zda to, co jim nabízíte je bude přitahovat, zajímat a bude pro ně přínosné.

9. Jsem na místě prezentace o půl hodiny dříve než posluchači

Jistotu a přesvědčivost ovlivňuje celá řada faktorů a mezi ně patří i znalost prostředí. Nikdy proto nenechávejte přípravu místnosti, kontrolu funkčnosti technického vybavení a pomůcek na poslední chvíli. Příjemné prostory, bezchybné organizační a technické zabezpečení vám působivou prezentaci nezajistí, ale mohou výrazně posílit profesionální dojem, který si odnesou vaši posluchači.

10. Kdy prezentuji příště?

Málokdo z nás se rodí jako dokonalý řečník. Většina z nás se až v dospělosti učí techniky prezentace a profesionálního vystupování. Zkušený prezentátor si vždy najde chvíli, aby své vystoupení v klidu analyzoval. Vyvarujte se ale rozebírání příčin případného neúspěchu na "místě činu". Zdvořile se rozlučte a odejděte. Sami v klidu si pak přiznejte chyby, kterých jste se dopustili. Správná odpověď
na to, co dělat po nevydařené prezentaci zní: "Kdy vystupuji příště?!"   

 

foto_MJ.jpg

Mgr. Marcela Janíčková

Zapálená specialistka inovativních komunikačních technik a garantka projektu www.elevatorspeech.cz

Věnuji se inovativním technikám komunikace a učím druhé prezentovat. Baví mě propojovat inspirativní lidi a podporovat sdílení a realizaci nových nápadů, projektů a myšlenek. Třeba i pomocí Elevator Speech - bleskových prezentací. Pokud neučím druhé, pak se učím od druhých, cestuji po Evropě nebo třeba moderuji networkingová setkání.

 

 

Webinář: Prezentace pro investory - 10 kroků k úspěchu

Lektorka: Marcela Janíčková, www.elevatorspeech.cz

Marcela Janíčková vám ukáže hlavní zásady, jak prezentovat své projekty před investory. Toto video školení vzniklo pro účastníky Nápadu roku za spolupráce s projektem Webinář.cz.

 

Cíle pro první setkání s investorem

Hlavní cíle  

 • Výběr investora dle strategické a finanční vhodnosti – kvalifikace, nefinanční výhody, vybavení, mediální kanály, dále pak zájmy investora, jeho historie a strategie investování
 • Osobní sympatie
 • Ohodnocení spolupracovníků investora – kvalifikace pro poskytnutí pomoci a dosažení vytyčených cílů
 • Získat informace od investora – co by posílilo nabídku nebo jaké jsou nedostatky projektu, větší angažovanost investorů napovídá o jejich zájmu k uzavření dohody
 • Získat reference a doporučení – co by mohlo pomoci společnosti, pokud nemá investor zájem o dohodu, mohl by doporučit někoho se zájmem
 • Rozhodovací proces – zjistit v jakém časovém rámci se investor rozhodne a jaký zájem o projekt má (pravděpodobnost další spolupráce)
 • Dosáhnout oboustranného zájmu

Taktika

 • Poznat osobu, se kterou se sejdeme – rešerše zdrojů na internetu, získání více informací a tomu přizpůsobit prezentaci
 • Odsouhlasit si cíle setkání po dohodnutí schůzky a vytvořit program
 • Dorazit na schůzku včas – investoři mají často nedostatek času, schůzky většinou hodinové
 • 15 minutová prezentace – klíčové informace o zaměření projektu a týmu
 • Připravit si podpůrné materiály

Seznam materiálů pro první setkání

 • 30 vteřinový elevator pitch – posluchač musí rychle pochopit, co společnost dělá, kdo, jak, proč a co je na tom zajímavé
 • 15 minutová prezentace v PowerPointu – udržení zájmu investora
 • Záložní PowerPointová prezentace – detailnější popis problematiky
 • Strategie pro investici/partnerství – rozhodování mezi strategickou či finanční podporou
 • Návrh formy partnerství – připravit více scénářů
 • Executive summary (shrnutí) – vypracovaný 2 – 3 stránkový dokument, shrnutí nejdůležitějších informací o projektu

PowerPoint prezentace

Klíčové je převést verbální prezentaci do krátkých výstižných frází na snímky. Investoři se mohou připravit předem nebo se seznamují se společností až během prezentace, je nutné se tomuto flexibilně přizpůsobit. Otázky mohou přijít kdykoliv během prezentace, záleží na stylu investora.

Před setkáním je možné se informovat, jaký typ prezentace bude vyžadován- prezentace obchodní, produktová, technologická nebo jiný typ.

Prezentace pro finanční investory

 • Přesnost, zaměřenost, přesvědčivost
 • Zaměření se na hlavní témata
 • Snímky obsahují jen klíčové body (vyhnout se detailům), písmo min. 24b.
 • Prezentující dobře informovaný, jistý a umí jednat pod tlakem

Prezentace pro strategické investory

Strategičtí investoři hledají příležitosti a na jejich základě se rozhodují, jakým způsobem do chodu společnosti zasáhnou, zda-li strategickým partnerstvím, licencováním duševního vlastnictví, spoluprácí, investicí nebo akvizicí.

1. Executive sumary (1 snímek)

Snímek stručně popisující hlavní aspekty podnikání.

 • Zaměření podnikání
 • Business model
 • Trh a tržní příležitosti
 • Řešení problému
 • Zkušenosti týmu
 • Predikce tržeb

2. Mise (1 snímek)

Popsat, co bude společnost dělat následující 6 – 12 měsíců. Kvantifikovat příjmy, termín dokončení produktu atd.). Je vhodné použít časovou řadu.

3. Strategie (1 snímek)

Jak společnost splní svou vizi např. produktová mapa. Business model. Uvést stanovenou exit strategii.

4. Díry na trhu a řešení (1 – 3 snímky)

 • Popsat tržní příležitost /nedostatky trhu – velikost a dynamika trhu
 • Řešení problémů a nedostatků
 • Rozvoj dalších řešení – aplikovatelných v budoucnu

5. Tržní příležitost (1 snímek)

 • Definice a segmentace trhu– na jaký trh a jakou část segmentu je cíleno
 • Velikost příležitosti – část celkového trhu, která může být reálně oslovena, nevyjadřovat v procentech, ale porozumět konceptu TAM (Total Addressable Market)
 • Plán růstu – strategie získávání zákazníků a budování tržního podílu (Bottom up strategy)

6. Tým (1 snímek)

Popis klíčových osob projektu, jejich význam pro společnost a proč právě oni dělají práci lépe než ostatní.

 • Zkušenosti týmu
 • Nejdůležitější osoby
 • Celkový počet zaměstnanců a strategie pro obsazování klíčových rolí
 • Poradci mimo společnost

Přítomnost osob, které mají zkušenosti s úspěšným rozvojem startupu, jsou pro investory indikací kvality. Investoři požadují i doplňující informace o členech týmu, jejich připravenost, relevance zkušeností, přístupnost ke koučinku a další.

7. Klíčové úspěchy (volitelně, 1 snímek)

Popsání historie a sledovaných záznamů zahrnující klíčové úspěchy. Jednotlivým událostem určit význam. Možnost využití časové osy.

8. Zákazníci a partneři (1 snímek)

 • Kdo jsou platící zákazníci, jak využívají nabídky a k čemu
 • Dostupnost referenčních zákazníků
 • Definice zákazníků a distribučních kanálů
 • Kdo jsou stávající a potencionální partneři

Existence reálně platících zákazníků, kteří budou mluvit s potenciálními investory je pro startup klíčem k úspěchu během získávání finančních prostředků.

9. Konkurence (1 snímek)

 • Kdo je konkurence, co dělá dobře
 • Nabízené řešení a v čem je lepší oproti konkurenci
 • Co je udržitelná konkurenční výhoda – technologická výhoda, duševní vlastnictví, kompetence klíčového člena týmu

10. Technologie a ochrana duševního vlastnictví (1 snímek)

 • Jaká je technologie či architektura
 • Jaké ochrany duševní vlastnictví jsou použita k zajištění patentů a obchodních tajemství

11. Business model (1 snímek)

Rozsáhlý popis business modelu společnosti. Možnost načrtnout vztahy mezi partnery (dodavatelé, zákazníci, partneři atd.) ukazující tok informací, peněz a produktů. Popis strategie pro přilákání nových zákazníků, odlišení se od konkurence a potřeby změn do budoucna.

12. Finanční plán (1 – 2 snímky)

Finanční projekci (cash flow, výkaz zisků a ztrát) představit formou přehledné tabulky. Plánovat v horizontu pěti let. První rok popsat detailněji, včetně předpokladů. Investoři očekávají tendenci nadhodnocení příjmů a podhodnocení výdajů.

 • Příjmy – předpověď opírající se o reálné plány
 • Výdaje – určit období, do kdy má společnost dostatek finančních prostředků pro fungování, vyčíslení měsíční potřebu finančních prostředků
 • Zisk před zdaněním
 • EBITDA
 • Cash flow
 • Kapitálové investice
 • Momentální dluh – společnost by neměla do dluhu uvádět platy (výdaje příštích období), zachová tím atraktivnost pro investora
 • Srovnání vlastních výsledků s výsledky firem v daném sektoru

13. Investice (1 snímek)

 • Výše investice požadované ihned – dostatek finančních prostředků k dosažení referenčních cílů a pro realizaci dalších kroků
 • Celková výše požadované investice – k dosažení milníků/bodu zvratu
 • Výstupy vázané na použití prostředků – kdy a proč je potřeba více prostředků a jakých cílů se tím dosáhne
 • Předpokládaný finanční exit – jak ho bude dosaženo a kdy se uskuteční

14. Další informace

Další důležité informace o společnosti např. vývoj produktu a produktový plán, načasování spuštění produktu a další. Poslední snímek by měl zahrnovat poděkování a kontaktní informace.

E-book 10 kroků k podnikání

Přihlaste se k odběru novinek a získejte e-book

Odběr newsletteru

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole
"